Dyrekcja:
41-103 Siemianowice ¦l±skie
ul. Michałkowicka 58
tel.: 600 043 206
e-mail: eltekon@eltekon.pl
Główny księgowy:
tel.: 600 043 206
e-mail:
eltekon@eltekon.pl
Dział Marketingu i Spedycji:
41-103 Siemianowice ¦l±skie
ul. Michałkowicka 58

tel.: 604 417 458
e-mail: gp@eltekon.pl

NIP: 643-00-10-754
ING BANK ¦LˇSKI O/Siemianowice nr 57105013571000001001565074
KRS nr 0000125295 S±d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł