Dyrekcja:
41-103 Siemianowice ¦l±skie
ul. E. Orzeszkowej 2
tel.: 32 228 86 17
fax 32 228 56 57
e-mail: eltekon@eltekon.pl
Główny księgowy:
tel.: (32) 228 86 17 wew. 105
e-mail:
eltekon@eltekon.pl
Dział Marketingu i Handlu Zagranicznego
Foreign Trade Department
tel.: 32 228 86 17, wew. 106
kom. 505 145 790
fax 32 228 56 57
e-mail: marketing@eltekon.pl
Dział Marketingu i Spedycji:
41-103 Siemianowice ¦l±skie
ul. E. Orzeszkowej 2

tel.: (32) 228 86 17 wew. 109
fax: (32)  228 56 57

NIP: 643-00-10-754
ING BANK ¦LˇSKI O/Siemianowice nr 57105013571000001001565074
KRS nr 0000125295 S±d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł